Al Khawarizmi

Penemu Angka 0

Dalam bidang matematik, Al Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab. Beliau pun memperkenalkan angka nol (0) dan telah menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi.

Karya beliau yg paling monumental adalah "Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah" yang berarti ringkasan perhitungan aljabar, dan perbandingan.

Dalam usia muda beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun dalam sebuah team astronom, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad.

Program Pencerahan TV

Jadwal Program

Jum'at 23 Juni 2017